Polityka prywatności

Dbamy o Państwa prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie,
jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO, poniżej
przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

1. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest Edyta Zięba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
SIMPLY TALKING Edyta Zięba, ul. Limanowskiego 7, 60-743 Poznań, NIP: 742-195-32-96,
REGON: 280236731, e-mail: contact@simplytalking.pl, tel: +48 661-501-977.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:

 • 1) Administrator – SIMPLY TALKING Edyta Zięba, ul. Limanowskiego 7, 60-743
  Poznań, NIP: 742-195-32-96, REGON: 280236731;
  2) Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://simplytalking.pl
  3) Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub
  w inny sposób kontaktuje się z Administratorem.
  4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W jakim celu zbieramy Państwa dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 • 1) Komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane
  przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań
  on-line itp.
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
  komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą
  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu lub ustania
  celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z
  Państwem. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów
  wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 •  
 • 2) Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 •  
 • 3) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
  Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o
  uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu
  ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 •  
 • 4) Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in.
  obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).
 • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas
  realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np.
  prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych
  jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą
  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu lub ustania
  celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO).
 • Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w
  oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a
  także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych
  ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane
  będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot.
  dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6
  ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do
  czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 •  
 • 5) Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych
  informacji o usługach, produktach, promocjach, czy darmowych treściach).
 • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu
  marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane
  będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu lub
  ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie
  danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji
  marketingowych.
  Do celów komunikacji handlowej potrzebujemy Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę można w każdej chwili wycofać,
  klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej.
 •  
 • 6) Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach
  społecznościowych (m.in. Meta/Facebook/Instagram/TikTok) w przypadku
  przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z
  Państwem, kierowania do Państwo treści marketingowych.
 • Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydują Państwo polubić strony /
  dołączyć do grupy / wybrać opcję „Obserwuj” lub w inny sposób zostawią swoje dane
  na platformie zarządzanej przeze naszą firmę, np. w formie umieszczenia wpisu lub
 • komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu
  wniesienia przez Państwo sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji
  „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w
  ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.
  Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator,
  natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona
  jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 •  
 • 7) Zamieszczania komentarzy
 • W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu,
  dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz
  komunikacji z Państwem w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.
 •  
 • 8) Promocji i marketingu
  W przypadku gdy przekazują nam Państwo swoje dane w postaci wizerunku do
  umieszczenia np. w zakładce recenzje/referencje, dane te będą przetwarzane w
  oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług
  Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez
  Państwo sprzeciwu lub ustania celu biznesowego (np. zaprzestania działalności
  biznesowej firmy) – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych ma
  charakter dobrowolny.

4. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II. Przekazujemy Państwa dane
m.in. firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie
udostępniającej program do faktur/rachunków, firmie świadczącej usługi marketingowe (np.
obsługa newslettera), prawnikom, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej
(m.in. Facebook), firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), platformom do
udzielania lekcji online jak np. Whereby czy Google Meets), innym podmiotom wspierającym
nas w realizacji celów przetwarzania.
Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem

 • 1) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  2) Microsoft Office, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington
  98052-6399.

W sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Państwa zgodę,
standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO
po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

5. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami, celem wyjaśnienia
swoich wątpliwości. Zależy nam na utrzymaniu najwyższego standardu ochrony Państwa
danych osobowych.

6. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowychW sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa
europejskiego, w szczególności RODO.

7. Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej
struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu
przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności
na Stronie.

8. Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale
takie jak m.in. Facebook. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są
bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

9. Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach
platformy Facebook (Meta)/Instagram jest Edyta Zięba, prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą SIMPLY TALKING Edyta Zięba, ul. Limanowskiego 7, 60-743
Poznań, NIP: 742-195-32-96, REGON: 280236731, contact@simplytalking.pl, zwana dalej
Administratorem oraz firma Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem.
Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty.
Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o
przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony .
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych
osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

Przewiń do góry